HANDELSBETINGELSER
Følgende handelsbetingelser gælder for handel med ARSmykkeDesign.dk ejet af Anders Rerup.

Nedenstående leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne. Disse salgs- & leveringsbetingelser anses som accepteret ved accept af tilbud og handel i forretningen, fysisk som online. 

Alle priser på AR SmykkeDesigns webshop er inkl. moms af hensyn til accept- og leveringsfrist. Ved særbetillinger og bestillinger afgivet af kunden efter samarbejde og design af særligt smykke, tager vi forbehold for stigninger i materialepriser, arbejdsløn og evt. lovmæssige ændringer, med mindre andet er udtrykkeligt anført. Når en pris er aftalt, gælder almindelig pris lov, dog kan særbestillinger ikke fortrydes eller returneres.

Alle smykker der forhandles gennem ARsmykkeDesign er unika smykker, der er lavet til hver enkelt kunde, efter deres bestilling er modtaget.
Hvis man har bestilt et smykke i forkert størrelse eller længde, kan denne ændres i værkstedet, mod et gebyr for nyt udført arbejde. Kontakt os hurtigst muligt og få tilsendt et tilbud på ændring.

Ved returnering skal der hurtigst muligt rettes henvendelse til:
AR SmykkeDesign, Webshop, email: BlivSmukmed@ARsmykkeDesign.dk

Ejendomsretten til det leverede produkt, og kopier heraf, tilkommer ARSmykkeDesign.

Køber har ingen anden ret end den, end den der overdrages ved den indgåede købsaftale. Ejendomsretten til leverede produkter tilkommer ARSmykkeDesign, indtil disse er fuldt og helt betalt af køber. Ejendomsret, copyright og andre rettigheder til produktet tilhører ARSmykkeDesign, der også har ret til at handle såfremt køber måtte bryde den indgåede købsaftale.

Der er ikke tilladt for køber:

 • at kopiere det leverede smykke og/eller design, til andet formål end backup og arkivering, herunder at fotografere smykket.
 • at gøre det leverede tilgængeligt i nogen form for tredjemand.

Et køb er endeligt, når ARSmykkeDesign skriftligt har bekræftet ordren ved at fremsende en faktura/ordrebekræftelse.
Herefter kan ordren ikke annulleres, ændres eller udsættes af køberen uden skriftlig accept fra ARsmykkeDesign, og da kun mod betaling af påløbne omkostninger, og mod kontant betaling af varen, der opbevares for købers regning og risiko.

Hvis man har bestilt et smykke i forkert størrelse eller længde, kan denne ændres i værkstedet, mod et gebyr for nyt udført arbejde. Kontakt os hurtigst muligt og få tilsendt et tilbud på ændring.
Ved returnering skal der hurtigst muligt rettes henvendelse til:
ARSmykkeDesign, Webshop, email: BlivSmukmed@ARsmykkeDesign.dk

Levering sker ab ARSmykkeDesign primært via forsikret post forsendelse med DAO gennem Coolrunner. Ved afsendelse fra værkstedet med DAO, er forsendelsen på købers ansvar. Dog vælger vi altid en forsikret leveringsform, så køber er dækket til en vis grad. 
Porto og leveringsomkostningerne betales af kunden.
Man skal kontakte BlivSmukmed@ARsmykkeDesign.dk indenfor max 3 hverdage, hvis man ønsker særlig eller anden forsendelse.

Leveringstiden forventes at være ca. 5-14 dage fra ARSmykkeDesigns modtagelse af ordren, til at varerne sendes til kunden.
Forsinkelse med levering giver ikke køberen ret til at hæve handlen før efter skriftlig henvendelse til ARSmykkeDesign om at berigtige forholdet og ARSmykkeDesign ikke herefter inden rimelig tid leverer varen. Hvis forsinkelse ved levering skyldes købers forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt.

ARSmykkeDesign hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af:

 • force majeure,
 • krig,
 • optøjer,
 • borgerlige uroligheder,
 • pandemi og epidemi og andre ned-luknings trusler i Danmark og øvrige lande. 
 • regeringsindgreb,
 • ildsvåde,
 • strejke,
 • lockout,
 • eksport- og/eller importforbud,
 • manglende, mangelfulde eller forsinkede leverancer fra underleverandører,
 • mangel på arbejdskraft,
 • brændsel,
 • drivkraft,
 • uheld ved tilvirkning eller afprøvning,
 • mobilisering eller uforudsete militær indkaldelser,
 • valutarestriktioner,
 • mangel på transportmidler

Eller nogen årsag i øvrigt, som ligger uden for ARSmykkeDesigns kontrol, og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstillingen og leveringen af varen. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leverings-hindringen kan påregnes at ville vedvare i længere end tre måneder, skal sælger dog være berettiget til at annullere afgivne tilbud.

ARSmykkeDesign indestår på nedenstående vilkår for, at de leverede varer er af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer, tolerancer og forarbejdning.

Såfremt der indenfor et år skulle kunne påvises mangler ved leverede varer, påtager ARSmykkeDesign sig efter eget valg enten uden beregning for køber at ombytte eller reparere den eller de mangelfulde varer ved levering af nye tilsvarende varer til køberen, eller at kreditere køberen for de mangelfulde varer mod returnering af disse.

Førnævnte pligter er betinget af, at der straks og dog senest 5 dage efter varens modtagelse reklameres skriftligt over for ARSmykkeDesign.

ARSmykkeDesign hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan tilskrives fejlagtig behandling, befordring, opbevaring, montage eller i øvrigt forsømmelse hos andre end ARSmykkeDesign, eller for usædvanligt eller sædvanligt slid og brug.

Betalingsbetingelserne er anført på ordrebekræftelsen. Hvis ingen betalingsbetingelser er anført gælder følgende:

Senest 5 dage efter fakturadato. Vi trækker automatisk betalingen, hvis der er betalt med kort på webshoppen, når kunden har bestilt varen. Dvs. at betalingen trækkes med det samme, før leveringen sker.

Varen bliver ikke sendt til kunden, før efter betalingen er modtaget.

Betaling i webshoppen kan foretages med følgende betalingsmuligheder

 • VISA/MASTERCARD
 • Bank overførsel Reg. nr: 6513 Konto nr.: 3060725038
 • I særlige tilfælde via MobiePay

Forbeholdt for evt. Forhandlere: Sker betaling ikke rettidigt, beregnes rente 2% pr. påbegyndt måned. Hvis købers betalingsevne efter aftalens indgåelse efter ARSmykkeDesign skøn forringes væsentligt, eller såfremt ARSmykkeDesign ikke kan opnå debitorforsikring på leveringstidspunktet, kan der forlanges kontant betaling eller sikkerhedsstillelse.

Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra ARSmykkeDesign skal påberåbes senest 10 dage efter, at fejlen er opdaget. Det er købers/distributørens pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig.

Køber kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest 2 år efter varen er leveret. Hvis køber opdager en fejl, skal denne hurtigt rette henvendelse til:

BlivSmukMed@ARsmykkedesign.dk

ARSmykkeDesign, Webshop. Adressen bliver udleveret efter personlig henvendelse via mail eller webshoppen.

Varereturnering skal foregå til den adresse, som bliver udleveret ved henvendelsen – bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Hurtig ekspedition fremmes, hvis der medsendes fyldestgørende information sammen med returvaren – fx reklamations note som beskriver varens fejl eller mangler.

Hvis der i særlige tilfælde er aftalt at ombytte en vare, så kan dette kun ske, når ARSmykkeDesign modtager returvaren i original emballage, og når varen fremstår i samme stand, som da køber modtog den. Varen skal altid ombyttes senest 1 måned efter, at køber har modtaget den.

Fortrydes bestillingen inden levering, kan den afbestilles, mod et gebyr på 50% af købsprisen, da alle smykker er håndlavet unika smykker og laves til den enkelte kunde, direkte fra vores eget værksted.

Der er altså tale om at alle vores smykker er Unika smykker, som ikke er lagervarer.

 1. Du kan kun fortryde bestillinger, som er fra vores smykke kollektioner, indenfor 2 dages efter afgivet bestilling.
 2. Der er ingen fortrydelsesret på smykker der er speciel fremstillet, dvs. bestilt i en særlig størrelse, graveret eller trykt navn o.l., da ordren bliver fremstillet i værkstedet efter afgivelsen og er et unika smykke, som ofte indeholder ædelsten, diamanter og ædelmetal, som vi ikke normalt fører i vores kollektioner.
 3. Alle smykker der er specielt designet til kunden, kan IKKE returneres eller afbestilles.

Hvis du fortryder dit køb efter du har modtaget din vare, er fragt- og emballageomkostningerne for din egen regning.
Ved returnering skal der hurtigst muligt rettes henvendelse til:
ARSmykkeDesign, Webshop, email: BlivSmukmed@ARsmykkeDesign.dk

Fakturabeløbet for den pågældende vare vil blive sendt til dig pr. bankoverførsel, når vi har modtaget dine returvarer.

Fortrydelsesretten er betinget af, at varerne overgives til forretningen i væsenlig god stand/mængde og uden nogen mærker eller brugsspor, som ved leveringen. Ved forringelse af varens værdi, vil tilbagebetalingen være tilsvarende forringet i værdi og dermed i prisen. Du kan dog ikke fortryde købet, hvis du først har brudt forseglingen.

Redigeret og opdateret d. 1. juli 2020

DOWNLOAD MIN E-BOG NU

Tilmeld dig min VIP-Klub & Nyhedsbrev

Vær med i min VIP-KLUB Jeg sender dig et par mail hver måned med smykke nyheder og konkurrencer.