GDPR Persondata indsamling

Jeg indsamler kun den persondata, som er nødvendigt for min virksomheds funktion.
Indsamling af Persondata på min webshop sker kun igennem:

  • Nyhedsbrevtilmelding
  • Kontaktformular
  • Kundeservice & SMS kontakt
  • Køb i webshoppen, ved at afgive: Navn, Adresse, mail og telefon nummer. 
  • Betalingsoplysninger
  • Google Analystic
  • Facebook Pixel

Opbevaring:
Personoplysningerne registreres hos ARsmykkeDesign og opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår hvor handlen er gennemført, hvorefter oplysningerne slettes. Oplysningerne gemmes iht. Bogføringslovens § 10.

Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. Sikkerhedskontrollen revideres løbende for altid at kunne håndtere brugeroplysninger forsvarligt og iht. dine rettigheder som bruger. Der kan aldrig garanteres 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk – hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores håndtering af persondata-oplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os retten til at opdatere/ændre nærværende retningslinjer for håndtering af personoplysninger. Bliver dette aktuelt, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Ved omfattende ændringer gives synlig besked herom på websitet.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Tredjemand:
Oplysninger afgivet til www.ARsmykkeDesign.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i en sådan situation, vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning på området. Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Indsigelse & indsigt:
Som registreret hos ARsmykkeDesign har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringerne. Tillige har du ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om/på dig. Såfremt data er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Disse rettigheder har du iflg. Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes via e-mail BlivSmukMed@ARsmykkeDesign.dk

Klage:
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Anders Rerup, +45 51920997. Hvis det ikke lykkedes at finde en løsning, kan du indgive klage til relevante nævn på området http://www.forbrug.dk, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.
Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedr. dig.
Klagen indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens $58, stk.1.

Pr. 15. februar 2016 får europæiske virksomheder og forbrugere en ny digital platform ODR. ODR skal gøre forbrugerklager over vare- og serviceydelser inden for EU lettere at håndtere. ODR stå for Online Dispute Resolution (online-klageløsning).

For forbrugerne betyder dette, at de kan klage direkte til den europæiske virksomhed hvor der er handlet. Formålet med ODR platformen er at binde en masse klageinstanser sammen. Forbruger og virksomhed kan være i direkte kontakt med hinanden.
Eksempelvis kan en dansk forbruger skrive sin klage på dansk direkte til feks. en italiensk virksomhed, der er handlet med. Klagen maskinoversættes af EU’s egen oversættelsessoftware til italiensk og virksomheden modtager således klagen på deres modersmål.

EU’s OnlineDisputeResolution:

Er der noget galt med din ordre, eller lever den ikke op til dine forventninger, kontakt os da venligst, så vi sammen finder en tilfredsstillende løsning.

I henhold til loven skal vi henvise til flg. link – hvis ikke du ønsker at tale med os først;

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

DOWNLOAD MIN E-BOG NU

Tilmeld dig min VIP-Klub & Nyhedsbrev

Vær med i min VIP-KLUB Jeg sender dig et par mail hver måned med smykke nyheder og konkurrencer.